lastenhoitajan palkka

Paljonko on lastenhoitajan palkka Suomessa?

lastenhoitaja

lastenhoitajan palkka Suomessa vaihteli suuresti riippuen kokemuksesta, koulutuksesta, työnantajasta ja työtehtävistä.

Lastenhoitajien palkat voivat olla noin 2000 eurosta ylöspäin kuukaudessa. Kunnallisilla työnantajilla, kuten päiväkodeissa, palkka määräytyy usein KVTES (Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus) mukaisesti. Yksityisellä sektorilla palkat voivat vaihdella enemmän.

On tärkeää huomata, että nämä ovat vain suuntaa-antavia tietoja, ja lastenhoitajan palkka voi olla erilainen eri tilanteissa ja alueilla Suomessa.

Mikä on lastenhoitajan tuntipalkka?

Lastenhoitajan tuntipalkka Suomessa voi vaihdella laajasti riippuen monista tekijöistä, kuten kokemuksesta, koulutuksesta, työnantajasta ja työtehtävistä. 

Tarkista ajantasaiset palkkatiedot esimerkiksi palkkavertailusivustoilta tai kysymällä suoraan työnantajalta. Muista, että työehtosopimukset saattavat vaikuttaa palkkoihin, joten on hyvä tarkistaa myös alan työehtosopimus.

Paljonko lastentarhanopettaja saa palkkaa?

Kuten lastenhoitajienkin kohdalla, lastentarhanopettajien palkka Suomessa voi vaihdella monista syistä, kuten kokemuksesta, koulutuksesta, työnantajasta ja työtehtävistä. Lastentarhanopettajan kuukausipalkka saattaa vaihdella 2500–3500 euron välillä kuukaudessa, toimipisteestä, vuorotyöstä ja paikasta riippuen. On kuitenkin tärkeää huomata, että palkat voivat muuttua ajan myötä, ja nämä luvut ovat vain suuntaa-antavia.

Kunnallisella sektorilla lastentarhanopettajien palkat määräytyvät yleensä KVTES (Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus) mukaisesti. Yksityisellä sektorilla palkat voivat vaihdella enemmän.

Ajantasaiset palkkatiedot löydät parhaiten palkkavertailusivustoilta tai kysymällä suoraan työnantajalta.

Mitä maksaa lastenhoitaja kotiin?

Lastenhoitajan palkkaus voi vaihdella eri maissa ja alueilla, ja se voi riippua monista tekijöistä, kuten lastenhoitajan kokemuksesta, pätevyydestä, työtehtävistä ja työtunneista.

Suomessa lastenhoitajan keskimääräinen tuntipalkka vaihtelee noin 10-25 euroa tunnilta, mutta tämä voi olla korkeampi, jos lastenhoitajalla on erityisiä pätevyyksiä tai lisäkoulutusta, kuten ensiaputaitoja tai erityistarpeisiin liittyvää koulutusta. Myös työaika, matkakustannukset ja muut mahdolliset kulut voivat vaikuttaa lastenhoitajan palkkaamisen kustannuksiin. Huomioithan, että saatat olla oikeutettu hakemaan kotitalousvähennyksiä. Yleensä yrittäjä ilmoittaa, jos näin on.

On tärkeää sopia lastenhoitajan kanssa etukäteen palkasta ja työehdoista, jotta molemmat osapuolet ymmärtävät ja hyväksyvät sopimuksen. Voit myös tarkistaa alan työehtosopimuksen tai ammattiliiton suositukset palkkauksesta, jotta saat käsityksen siitä, mikä on kohtuullinen korvaus lastenhoitajalle alueellasi.

Miten päästä päiväkotiin töihin?

​​Päästäkseen töihin päiväkotiin, sinun tulee täyttää tietyt kriteerit ja vaatimukset, jotka vaihtelevat maittain ja toimipaikoittain. Suomessa päiväkodissa työskentelyyn vaaditaan yleensä seuraavat vaiheet:

 1. Koulutus: Hae ja suorita varhaiskasvatuksen tai lastenhoitoon liittyvä koulutus. Yleisimpiä tutkintoja ovat varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto, lastentarhanopettajan tutkinto tai sosionomin (AMK) tutkinto. Myös lähihoitajan tutkinto, johon sisältyy lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala, voi olla hyväksyttävä.
 2. Työharjoittelu: Suorita työharjoittelu päiväkodissa osana koulutustasi. Tämä antaa sinulle käytännön kokemusta työskentelystä lasten kanssa ja auttaa sinua kehittämään tarvittavia taitoja.
 3. Rikosrekisteriote: Hae rikosrekisteriote, sillä useimmat päiväkodit vaativat sen ennen työsuhteen aloittamista. Rikosrekisteriotteen tarkoituksena on varmistaa, että sinulla ei ole taustaa, joka estäisi sinua työskentelemästä lasten kanssa.
 4. Hae työpaikkoja: Etsi päiväkotien avoimia työpaikkoja, jotka vastaavat koulutustasi ja kokemustasi. Voit etsiä työpaikkoja esimerkiksi TE-palveluiden, kuntien, yksityisten päiväkotien tai työnvälityspalveluiden verkkosivuilta.
 5. Työhakemus ja haastattelu: Laadi työhakemus, joka sisältää CV:si, hakukirjeesi ja mahdolliset suositukset. Valmistaudu haastatteluun tutustumalla yleisiin haastattelukysymyksiin ja miettimällä, miten voit tuoda esiin omat vahvuutesi ja kokemuksesi.
 6. Jatkuva koulutus: Päivitä taitojasi ja tietojasi säännöllisesti osallistumalla koulutuksiin ja seminaareihin, jotka liittyvät varhaiskasvatukseen ja lastenhoitoon.

Kun olet onnistuneesti suorittanut nämä vaiheet, voit aloittaa työskentelyn päiväkodissa ja kehittää ammattitaitoasi edelleen.

Mitä Lastenhoitajalta vaaditaan?

Lastenhoitajalta vaaditaan useita taitoja ja ominaisuuksia, jotta hän voi huolehtia lapsista tehokkaasti ja turvallisesti. Vaikka vaatimukset voivat vaihdella maittain ja perheiden tarpeiden mukaan, tässä on joitakin yleisiä taitoja ja ominaisuuksia, joita lastenhoitajilta usein vaaditaan:

 1. Koulutus ja pätevyys: Vaikka kaikilta lastenhoitajilta ei vaadita tiettyä koulutusta, joillakin perheillä voi olla mieltymyksiä esimerkiksi lastenhoitoon, varhaiskasvatukseen tai ensiapuun liittyvän koulutuksen suhteen.
 2. Kokemus: Perheet saattavat etsiä lastenhoitajaa, jolla on aiempaa kokemusta lasten hoidosta ja kasvatuksesta. Kokemus voi olla peräisin aiemmista lastenhoitotöistä, perheenjäsenten tai ystävien lasten hoitamisesta, tai työskentelystä päiväkodeissa, kouluissa tai muissa lasten kanssa toimivissa organisaatioissa.
 3. Luotettavuus ja vastuullisuus: Lastenhoitajalta odotetaan luotettavuutta ja vastuullisuutta lasten turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että lastenhoitaja saapuu sovittuun aikaan, noudattaa perheen sääntöjä ja ohjeita, ja huolehtii lapsista heidän vanhempiensa poissa ollessa.
 4. Hyvät kommunikaatiotaidot: Lastenhoitajalla tulee olla hyvät vuorovaikutustaidot sekä lasten että vanhempien kanssa. Hänen tulee osata kuunnella, ilmaista itseään selkeästi ja olla herkkä lasten tarpeille ja tunnetiloille.
 5. Kärsivällisyys ja joustavuus: Lasten kanssa työskentely voi olla haastavaa, ja lastenhoitajan tulee olla kärsivällinen ja joustava erilaisten tilanteiden käsittelyssä. Tämä voi sisältää rauhoittelua itkuisen lapsen kanssa, ongelmien ratkaisemista tai muutosten tekemistä suunnitelmiin tarvittaessa.
 6. Luova ja aktiivinen: Lastenhoitajan tulisi osata kehittää hauskoja ja opettavaisia aktiviteetteja lapsille sekä kannustaa heitä osallistumaan ja oppimaan. Tämä voi sisältää leikkejä, askartelua, ulkoilua ja muita lapsille sopivia tehtäviä.
 7. Ensiaputaidot: On suositeltavaa, että lastenhoitajalla on perusensiaputaidot ja tietoa hätätilanteiden käsittelystä. Tämä voi sisältää ensiapukurssin suorittamisen ja tietoa siitä, miten toimia esimerkiksi allergisten reaktioiden, tukehtumisen, haavojen tai muiden vammojen käsittelyssä.
 8. Organisointikyky: Lastenhoitajan tulee osata organisoida päivän aikatauluja, ruokailuja, lepoaikoja ja aktiviteetteja. Hyvät organisointitaidot auttavat pitämään päivän sujuvana ja lapsille miellyttävänä.
 9. Ymmärrys lapsen kehityksestä: Lastenhoitajalla on hyvä olla perustietoa lasten kehityksestä ja siitä, miten heidän tarpeensa muuttuvat iän mukaan. Tämä auttaa lastenhoitajaa ymmärtämään ja tukemaan lasten kasvua ja kehitystä.
 10. Empatia ja herkkyys: Lastenhoitajan tulee olla empaattinen ja herkkä lapsen tarpeille ja tunteille. Tämä auttaa rakentamaan luottamuksellista suhdetta lapseen ja mahdollistaa turvallisen ja tukevan ympäristön luomisen.
 11. Eettisyys ja ammattimaisuus: Lastenhoitajan tulee noudattaa eettisiä periaatteita ja käyttäytyä ammattimaisesti. Tähän kuuluu esimerkiksi vanhempien yksityisyyden kunnioittaminen ja perheen sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen.

Nämä taidot ja ominaisuudet auttavat lastenhoitajaa hoitamaan lapsia tehokkaasti ja turvallisesti. On tärkeää muistaa, että jokainen perhe ja lapsi on erilainen, ja lastenhoitajan tulee mukautua näihin eroihin ja yksilöllisiin tarpeisiin.

Kuka voi työskennellä päiväkodissa?

Päiväkodissa työskentelyyn on erilaisia rooleja ja tehtäviä, joihin vaaditaan eri tasoisia koulutuksia ja pätevyyksiä. Tässä on joitakin tyypillisiä rooleja, joita voi löytyä päiväkodista, sekä niiden vaatimukset Suomessa:

 1. Varhaiskasvatuksen opettaja: Varhaiskasvatuksen opettajaksi voi hakeutua suorittamalla varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon tai lastentarhanopettajan tutkinnon. Näissä rooleissa henkilö on vastuussa lapsiryhmän kasvatuksesta, opetuksesta ja arvioinnista.
 2. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja: Varhaiskasvatuksen erityisopettajalla on erikoistunut koulutus työskentelyyn erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa. Tämän roolin edellyttämä koulutus on yleensä erityisopettajan kelpoisuus, joka voidaan saavuttaa suorittamalla erityisopettajan koulutusohjelman varhaiskasvatus- tai opetusalan maisteritutkinnon yhteydessä.
 3. Lastenhoitaja: Lastenhoitajat työskentelevät usein varhaiskasvatuksen opettajien tukena lasten hoidossa ja kasvatuksessa. Heidän koulutuksensa voi olla esimerkiksi lähihoitajan tutkinto, johon sisältyy lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala. Joissakin tapauksissa työkokemus ja muu koulutus saattavat korvata tietyn pätevyyden, mutta tämä voi vaihdella työnantajasta riippuen.
 4. Päiväkodin johtaja: Päiväkodin johtajalla on yleensä koulutus varhaiskasvatuksen alalla ja kokemusta päiväkodissa työskentelystä. Johtajan rooliin vaaditaan usein varhaiskasvatuksen opettajan tai lastentarhanopettajan koulutus sekä johtamis- ja hallintotaitoja, jotka voidaan hankkia täydentävien koulutusten avulla.
 5. Keittiö- ja siivoushenkilöstö: Päiväkodissa työskentelee usein myös keittiö- ja siivoushenkilöstöä, jotka vastaavat ruoanvalmistuksesta ja tilojen puhtaudesta. Tähän rooliin ei yleensä vaadita erityistä koulutusta, mutta työkokemus ja hygieniapassi voivat olla eduksi.

Huomaa, että vaatimukset ja roolit vaihtelevat eri päiväkodeissa ja kuntien välillä. Siksi on tärkeää tarkistaa kunkin työpaikan erityisvaatimukset ja pätevyydet ennen hakemista.

Lisäksi päiväkodin henkilökunnalta odotetaan yleensä seuraavia ominaisuuksia ja taitoja:

 1. Hyvät kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot lasten ja heidän vanhempiensa kanssa.
 2. Kärsivällisyys ja joustavuus erilaisten tilanteiden käsittelyssä.
 3. Ymmärrys lapsen kehityksestä ja tarpeista.
 4. Taito organisoida ja suunnitella toimintaa lapsiryhmälle.
 5. Empatia, herkkyys ja kyky luoda turvallinen ja tukeva ympäristö lapsille.
 6. Yhteistyö- ja tiimityötaidot.

Lisäksi päiväkodin henkilökunnalta edellytetään yleensä rikosrekisteriotetta, joka tarkistetaan ennen työsuhteen aloittamista. Tämä on tärkeää lasten turvallisuuden takaamiseksi.

Kun olet selvittänyt, mikä rooli päiväkodissa sopii sinulle parhaiten, voit hakea työpaikkoja, jotka vastaavat koulutustasi ja kokemustasi. Muista aina tarkistaa kunkin työpaikan vaatimukset ja valmistautua haastatteluun esittelemällä omat vahvuutesi ja kokemuksesi lastenhoitoalalla.

Lisää rakastettavia juttuja:

Maidonkeraaja.fisivusto sisältää affiliate-linkkejä. Tämä tarkoittaa sitä, että saamme pienen osan myynnistä tehdessäsi ostoksia meidän kauttamme. 

 Tästä ei koidu sinulle kustannuksia.